Przeskocz do treści

Konferencje

Konferencja informacyjna 12 lipca 2019 g 9.00 Sala im. Stefana Ślopka Instytutu

Program Konferencji 12.07.19

9:00 – 9:10          Otwarcie Konferencji – dr hab. Jacek Rybka, Dyrektor IITD PAN
9:10 – 9:30          dr Krzysztof Pawlik Prezentacja projektu BINWIT- Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie.
9:30 – 9:50          dr n biol. lek. Ryszard Międzybrodzki „Terapia fagowa”
9:50 – 10:10       prof. dr hab. n med. Andrzej Górski „Przyszłość terapii fagowej”
10:10 – 10:35    dr hab. Aleksandra Klimczak „Potencjał biologiczny MSC i możliwości  jego wykorzystania w aplikacjach klinicznych”
10:35 – 10:50     dr inż. Urszula Kozłowska „Koncepcja przedstawienia biologii MSC w interaktywnej bazie danych”
10:50 – 11:15     dr hab. n med. Łukasz Łaczmański "Wykorzystanie sewkencjonowania drugiej i trzeciej generacji do analizy de novo genomów fagowych"
11:15 – 11:40     dr inż. Andrzej Żak „Rozwój metod obrazowania bakteriofagów w mikroskopie elektronowym”
11:40 – 11:50   Zakończenie Konferencji