Rafał z firmy JEOL spędził 5 tygodni na montażu mikroskopu w Instytucie Hirszfelda.

Wyniki są imponujące! Mikroskop osiągnął rozdzielczość liniową 0,72 A – wartość katalogową gwarantowaną przez firmę.


 • 900 – 910 Otwarcie Konferencji
  dr hab. Jacek Rybka, Dyrektor IITD PAN
 • 910 – 930 Prezentacja projektu BINWIT- Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie
  dr Krzysztof Pawlik
 • 930 – 950 Terapia fagowa
  dr n biol. lek. Ryszard Międzybrodzki
 • 950 – 1010 Przyszłość terapii fagowej
  prof. dr hab. n med. Andrzej Górski
 • 1010 – 1035 Potencjał biologiczny MSC i możliwości jego wykorzystania w aplikacjach klinicznych
  dr hab. Aleksandra Klimczak
 • 1035 – 1050 Koncepcja przedstawienia biologii MSC w interaktywnej bazie danych
  dr inż. Urszula Kozłowska
 • 1050 – 1115 Wykorzystanie sekwencjonowania drugiej i trzeciej generacji do analizy de novo genomów fagowych
  dr hab. n med. Łukasz Łaczmański
 • 1115 – 1140 Rozwój metod obrazowania bakteriofagów w mikroskopie elektronowym
  dr inż. Andrzej Żak
 • 1140 – 1150 Zakończenie Konferencji