Elektronowy mikroskop transmisyjny jest już w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk.Udostępnij