– Pierwszy w Polsce mikroskop JEOL F200 w IITD

Elektronowy mikroskop transmisyjny jest już w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk.Projekt jest finansowany z programu POPC
Back to top