– Projekt BINWIT

Projekt BINWIT

Celem projektu jest digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy BINWIT, której wdrożenie umożliwi cyfrowe udostępnienie informacji o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym znaczeniu dla zidentyfikowanej grupy interesariuszy:

 • Lekarzy (m.in. w medycynie regeneracyjnej, transplantacyjnej, estetycznej) oraz zajmujących się leczeniem zakażeń wywołanych przez antybiotykooporne bakterie;
 • Naukowców i wykładowców instytutów naukowych oraz badawczych i uniwersytetów medycznych
 • Studentów uczelni medycznych, studentów kierunków związanych z mikrobiologią i biotechnologią (Life Science)
 • Ponadśrodowiskowej grupy odbiorców poszukującej informacji naukowych o innowacyjnych terapiach (pacjentów z opornymi na antybiotykoterapię zakażeniami bakteryjnymi, pacjentów medycyny regeneracyjnej i estetycznej).

Prowadzone jednocześnie trzy komplementarne zadania merytoryczne zapewnią zdigitalizowanie, zabezpieczenie i udostępnienie w wystandaryzowanej formie unikalnych wyników i danych badawczych:

⇒ unikatowego zbioru preparatów komórek macierzystych

 • preparatów tkankowych pozyskanych z różnych tkanek dorosłego organizmu z wybarwionymi komórkami macierzystymi dokumentujące obecność komórek macierzystych in situ (w naturalnym jej środowisku w tkance)
 • preparatów komórkowych dotyczących charakterystyki biologicznej mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanek
 • preparatów komórkowych umożliwiających analizę ilustrującą zmianę cech biologicznych komórek

⇒ unikatowej kolekcji bakteriofagów zawierającej szczepy należące do fagów bakterii z rodzaju

 • Staphylococcus
 • Enterococcus
 • Escherichia coli
 • Klebsiella
 • Enterobacter
 • Citrobacter
 • Pseudomonas
 • Proteus
 • Salmonella
 • Shigella
 • Serratia
 • Morganella
 • Burkholderia
 • Acinetobacter

Do digitalizacji planowane są dane dotyczące taksonomii, morfologii, ultrastruktury, biologii i sekwencji nukleotydowych. Większość fagów w kolekcji to tzw. fagi terapeutyczne czyli takie, które mogą być stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych u ludzi. Bakteriofagi terapeutyczne z kolekcji IITD PAN charakteryzują się dobrą stabilnością i spektrum litycznym.

Efektem projektu będzie powstanie pierwszej w Polsce bazy danych źródłowych o mezenchymalnych komórkach macierzystych (które zostały do tej pory poddane analizie, ale ani preparaty ani wyniki badań nie zostały zarejestrowane w postaci cyfrowej i nie są udostępniane) i bakteriofagach terapeutycznych. Liczba udostępnianych zasobów naukowych w postaci plików to ok. 9000.

Realizacja oraz wyniki projektu przyczynią się do rozwoju współpracy polskich naukowców z badaczami z innych krajów (platforma BINWIT będzie dwujęzyczna), a przede wszystkim do zabezpieczenia i popularyzacji zasobów unikatowych kolekcji IITD PAN. Udostepnienie danych i informacji w postaci cyfrowej wpłynie na upowszechnienie, zwiększenie dostępności i rozwój innowacyjnych terapii medycznych.

BAZA INFORMACJI NAUKOWYCH
WSPIERAJĄCYCH INNOWACYJNE TERAPIE

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony