BINWIT

Projekt jest finansowany z programu POPC

Badania nad szczepionką
przeciwko SARS-CoV-2
Czy fagi wspomogą nas
w zwalczaniu COVID-19?
TEST NA
KORONAWIRUSA
Okiem naukowca
SARS-CoV-2
Poznać COVID-19,
to znaczy pokonać
tę chorobę
Jakie możliwości daje nauka,
by ratować ludzkie płuca?

"Nadrzędnym celem projektu jest chęć dotarcia z rzetelną wiedzą o najnowszych osiągnięciach do wszystkich zainteresowanych."

Dr Krzysztof Pawlik

Celem projektu jest digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy BINWIT, której wdrożenie umożliwi cyfrowe udostępnienie informacji o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym znaczeniu dla zidentyfikowanej grupy interesariuszy:

  • Lekarzy (m.in. w medycynie regeneracyjnej, transplantacyjnej, estetycznej) oraz zajmujących się leczeniem zakażeń wywołanych przez antybiotykooporne bakterie;
  • Naukowców i wykładowców instytutów naukowych oraz badawczych i uniwersytetów medycznych
  • Studentów uczelni medycznych, studentów kierunków związanych z mikrobiologią i biotechnologią (Life science)
  • Ponadśrodowiskowej grupy odbiorców poszukującej informacji naukowych o innowacyjnych terapiach (pacjentów z opornymi na antybiotykoterapię zakażeniami bakteryjnymi, pacjentów medycyny regeneracyjnej i estetycznej).

Realizator projektu

IITD PAN Wrocław - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Back to top