– Elektronowy mikroskop transmisyjny JEOL JEM F-200

Transmisyjna mikroskopia
elektronowa (TEM)

Konfiguracja:

 • działo z zimną emisją (Cold Field Emission),
 • nabiegunnik CR, o największym dostępnym kontraście i niskim współczynniku kontaminacji, dedykowany do zastosowań niskotemperaturowych oraz ogólnego obrazowania biologicznego,
 • detektor EDS JEOL CENTURIO DRY SD30GV,
 • tryb mikroskopii STEM z detektorami BF (bright-field) i HAADF (high-angle annular dark-field),
 • kamera CMOS TVIPS TemCam-XF416 o rozdzielczości 16 MPix i powierzchni 5 x 63.5 mm²
 • uchwyt wysokopochyłowy do tomografii w temperaturach otoczenia
 • uchwyt mrożeniowy FISCHIONE 2550 Cryo-Transfer Holder z możliwością tomografii

Zastosowania:

Wśród zastosowań wykorzystywanej aparatury można wymienić:

 • tradycyjną preparatykę próbek TEM, z utrwalaniem, odwanianiem, zatapianiem i krojeniem,
 • preparatykę próbek fagowych z kontrastowaniem negatywowym,
 • preparatykę próbek fagowych w temperaturach kriogenicznych,
 • obrazowanie w transmisyjnym mikroskopie elektronowym próbek w temperaturze otoczenia oraz próbek kriogenicznych,
 • obrazowanie trójwymiarowe, z wykorzystaniem metod tomografii elektronowej i techniki SPA (single particle analysis),
 • wsparcie obliczeniowe do tworzenia modeli 3D na bazie obserwacji technikami tomograficznymi i SPA,
 • wykonywanie mikroanaliz składu chemicznego EDS w skali nano, także na próbkach kriogenicznych.

Inna aparatura:

 • Witryfikator Leica EM GP2 Automatic Plunge Freezer, urządzenie do powtarzalnego przygotowywania preparatów mrożeniowych z zawiesin. Niezbędne przy zastosowaniu technik CryoTEM, CryoTOMO i SPA (Single Particle Analysis)
 • Plasma Cleaner PIE Scientific Tergeo EM, z możliwością generowania plazmy w komorze preparatowej lub komorze bocznej. Urządzenie służy do przygotowania podłoży nośnych przez ich hydrofilizację i usunięcie szkodliwych zanieczyszczeń organicznych. Pozwoli również na regularne czyszczenie uchwytów preparatowych, niezbędne do utrzymania referencyjnych parametrów mikroskopu elektronowego.
 • Procesor tkankowy RMC Boeckeler EMP5160. Pozwala na powtarzalne przygotowywanie preparatów utrwalanych chemicznie. Będzie wykorzystywany do preparatyki typowych próbek biologicznych, które są obrazowane w formie sekcji przygotowanych na ultramikrotomie.
 • Napylarka wysokopróżniowa Quorum Technologies K975X z możliwością naparowywania węgla oraz metalu. Będzie wykorzystywana do produkcji podłoży nośnych do TEM, pokrywania preparatów warstwami przewodzącymi oraz wykonywania replik cieniowanych niskokątowo.
 • Dedykowana stacja robocza GPU do obróbki danych z metod TOMO i SPA, a także modelowania 3D struktur biologicznych
Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony