– Pracownia obrazowania mikroskopowego w Samodzielnym Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych IITD PAN

Pracownia obrazowania
mikroskopowego

Zespół Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych, kierowany przez prof. dr hab. Aleksandrę Klimczak, prowadzi badania związane z regeneracją tkanek i z biologią nowotworów.

Badania w obszarze medycyny regeneracyjnej dotyczą izolacji i charakterystyki biologicznej mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) oraz komórek progenitorowych rezydujących w tkankach dorosłego organizmu. Badania związane z dystrybucją tkankową MSC mają na celu poznanie ich potencjału biologicznego w celu potencjalnego zastosowania klinicznego narządowo-specyficznych komórek macierzystych w regeneracji tkanek i narządów. Ponadto, prowadzone są badania dotyczące aktywności biologicznej sekretomu MSC (czynniki bioaktywne oraz mikropęcherzyki zewnątrzkomórkowe wydzielane przez MSC) w procesach regeneracyjnych co pozwoli na zastosowanie czynników bioaktywnych produkowanych przez MSC jako metody równoważnej do terapii komórkowej w regeneracji tkanek.

W ramach badań interdyscyplinarnch prowadzone są eksperymenty związane z oceną potencjału osteogennego MSC osadzonych na biodegradowalnych rusztowaniach w celu utworzenia bioimplantu do rekonstrukcji dużych ubytków kostnych.

Prace badawcze w obszarze biologii nowotworów dotyczą izolacji i charakterystyki macierzystych komórek nowotworowych oraz badanie mechanizmów związanych z przerzutowaniem nowotworów.

BAZA INFORMACJI NAUKOWYCH
WSPIERAJĄCYCH INNOWACYJNE TERAPIE

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony