• Kierownik Projektu – dr Krzysztof Jakub Pawlik,
  Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
 • Kierownik Zespołu ds. Bakteriofagów – prof. dr hab. Andrzej Górski,
  Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe
 • Kierownik Zespołu ds. MSC – dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN
  Samodzielne Lab. Biologii Komórek Macierzystych I Nowotworowych
 • Kierownik Zespołu ds. Sekwencji Nukleotydowych – dr hab. Łukasz Łaczmański, prof. PAN
  Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki