– O metodzie

Transmisyjna mikroskopia
elektronowa (TEM)

Transmisyjna mikroskopia elektronowa (ang. TEM) już od ponad 80 lat towarzyszy badaczom zainteresowanym badaniami strukturalnymi z zakresu nauk podstawowych, technicznych i nauk o życiu.

Jako pierwsza metoda w historii pozwoliła na obserwacje obiektów, wykraczających poza możliwości mikroskopii świetlnej. Korzyści z zastosowania wysokorozdzielczych obserwacji elektronowych mnożą się w każdej gałęzi współczesnej nauki. Możliwość bezpośredniej rejestracji budowy pojedynczych składników komórek lub wirusów pozwala biologom na lepsze poznanie obiektów ich badań.

Od samego początku biologicznej mikroskopii elektronowej dominowały metody preparatyki przejęte wprost z metod mikroskopii świetlnej.

Preparaty były zatem przygotowywane przez chemiczne utrwalanie i krojenie na skrawki odpowiednio cienkie do obserwacji elektronowych. Z racji chemicznego oddziaływania na preparat oraz dodatku środka kontrastującego, maksymalna rozdzielczość została szybko ograniczona przez fizyczne możliwości preparatyki.

Potrzebie osiągania najwyższych dostępnych rozdzielczości wyszła naprzeciw mikroskopia cryoTEM. Została ona w roku 2017 nagrodzona Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii.

Jest dla nas dużym osiągnięciem, że w naszym laboratorium możemy oferować wykorzystanie uznanych w świecie, nowoczesnych metod badawczych.

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony