– Mikroskopia transmisyjna w Instytucie Hirszfelda

Mikroskopia transmisyjna w Instytucie Hirszfelda Mikroskopia transmisyjna
w Instytucie Hirszfelda

Stosowane techniki

 1. Obrazowanie preparatów biologicznych za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM).
 2. Obrazowanie z wykorzystaniem techniki kriogenicznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej – CryoEM.
 3. Spektroskopia dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego – EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) – analiza pierwiastkowa próbki.
 4. Wykonywanie preparatów ultrastrukturalnych w temperaturze pokojowej oraz w warunkach kriogenicznych.
 5. Wykorzystanie techniki znakowania Immunogold.

Aparatura

 1. Mikroskop JEOL 1200 EX,
 2. Mikroskop JEOL JEM F-200,
  • działo z zimną emisją (Cold Field Emission), o maksymalnym napięciu przyspieszającym 200 kV,
  • nabiegunnik CR, o największym dostępnym kontraście i niskim współczynniku kontaminacji, dedykowany do zastosowań niskotemperaturowych oraz ogólnego obrazowania biologicznego,
  • detektor EDS JEOL CENTURIO DRY SD30GV,
  • tryb mikroskopii STEM z detektorami BF (bright-field) i HAADF (high-angle annular dark-field),
  • kamera CMOS TVIPS TemCam-XF416 o rozdzielczości 16 MPx i powierzchni 5 x 63.5 mm2,
  • uchwyt wysokopochyłowy do tomografii w temperaturach otoczenia,
  • uchwyt mrożeniowy FISCHIONE 2550 Cryo-Transfer Holder z możliwością tomografii.
 3. Ultramikrotom Leica EM UC7 z przystawką mrożeniową FC7,
 4. System witryfikacji próbek Leica EM GP2,
 5. Napylarka wysokopróżniowa Quorum Technologies K975X,
 6. Plazma cleaner Targeo-EM,
 7. Procesor tkankowy EMP 5160.

Publikacje

 1. Markowski A, Migdał P, Zygmunt A, Zaremba-Czogalla M, Gubernator J Evaluation of the in vitro cytotoxic activity of Ursolic Acid PLGA Nanoparticles against Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Cell Lines Materials 14 (71), 4917 (2021) https://doi.org/10.3390/ma14174917

Kontakt

Dr Paweł Migdał pawel.migdal@hirszfeld.pl

Dr Krzysztof Pawlik krzysztof.pawlik@hirszfeld.pl

Galeria

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony