Rafał z firmy JEOL spędził 5 tygodni na montażu mikroskopu w Instytucie Hirszfelda.

Wyniki są imponujące! Mikroskop osiągnął rozdzielczość liniową 0,72 A – wartość katalogową gwarantowaną przez firmę.

Udostępnij