– Pierwsze zdjęcie Faga T4 dzięki JEOL F200

Pierwsze zdjęcie mikroskopowe naszego faga T4 wykonane uzyskane przy wykorzystaniu transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEOL F200. Preparat mikroskopowy Faga T4 przygotowany przez zespół w IITD PAN.


Preparat mikroskopowy Faga T4

Projekt jest finansowany z programu POPC
Back to top