– Pierwsze zdjęcie naszego Faga T4 wykonane mikroskopem JEOL JEM-F200 w IITD PAN

Pierwsze zdjęcie mikroskopowe naszego faga T4 wykonane uzyskane przy wykorzystaniu transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEOL F200. Preparat mikroskopowy Faga T4 przygotowany przez zespół w IITD PAN.

Preparat mikroskopowy Faga T4

About Author

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony