– Czy Fagi wspomogą nas w zwalczaniu COVID-19? Artykuł w Future Science Group Future Microbiology

W czołowym czasopiśmie Future Science Group Future Microbiology opublikowano artykuł Phages in the fight against COVID-19? autorstwa Andrzeja Górskiego, Ryszarda Międzybrodzkiego, Macieja Żaczka & Jana Borysowskiego, w którym omówiono nowe perspektywy innowacyjnego zastosowania fagoterapii nie tylko w terapii zakażeń bakteryjnych.

Dostępne dane sugerują, że fagoterapia może również zostać wykorzystana w terapii infekcji wirusowych, w tym prawdopodobnie COVID-19.

Odpowiedzi w artykule  https://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/fmb-2020-0082

Czy Fagi wspomogą nas w zwalczaniu COVID-19

About Author

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony