Opracowanie: dr Dominika Jakubczyk  i mgr Katarzyna Leszczyńska, Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Materiał opracowany w ramach XXIII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

Licencja CC-BY-NC-ND

Udostępnij