– Biologia syntetyczna – programowanie mikroorganizmów

 


Opracowanie: mgr Mateusz Noszka, Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Materiał opracowany w ramach XXIII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

Licencja CC-BY-NC-ND

Projekt jest finansowany z programu POPC
Back to top