Opracowanie: dr hab. n med. Łukasz Łaczmański, Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki oraz Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Materiał opracowany w ramach XXIII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

Licencja CC-BY-NC-ND

Udostępnij