– Pandemiczne wirusy grypy. Dr hab. Egbert Piasecki z IITD PAN na DFN 2020

Na grypę corocznie chorują na świecie setki milionów osób. Kilkaset tysięcy ludzi umiera, a kilka milionów ma powikłania pogrypowe. Tak jest, gdy mamy do czynienia z grypą sezonową. Niestety przeciętnie trzy razy na stulecie zjawia się zupełnie odmieniony wirus grypy, a konsekwencją tego są pandemie. Z ostatnią, względnie łagodną pandemią grypy, mieliśmy do czynienia 11 lat temu. Narasta obecnie przekonanie, że wkrótce może dojść do powstania całkiem nowego wirusa grypy, który zapoczątkuje pandemię o skutkach porównywalnych z obecną pandemią koronawirusa. Należy mieć nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć z oboma pandemicznymi wirusami naraz.Opracowanie: dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN Kierownik Laboratorium Wirusologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Materiał opracowany w ramach XXIII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

Licencja CC-BY-NC-ND

About Author

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony