– Wielcy ludzie żyli w brudzie – krótka historia brudu


Opracowanie: Dr Aleksandra Bielawska-Pohl, IITD

Materiał opracowany w ramach XXIII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

Licencja CC-BY-NC-ND

Projekt jest finansowany z programu POPC
Back to top