– Terapia COVID-19 komórkami macierzystymi? Rozmowa z prof. dr hab. Aleksandrą Klimczak z IITD PAN

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych IITD PAN Wrocław w wywiadzie udzielonym TVP3 Wrocław opowiedziała jakie możliwości daje nauka, by ratować ludzkie płuca.
Naukowcy z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu chcą pomóc pacjentom, którzy przeszli zakażenie koronawirusem. Czy wykorzystując komórki macierzyste można „odbudować” płuca po infekcji wirusem SARS-CoV-2?
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19, w skrajnej sytuacji prowadzi do wystąpienia zespołu ostrej niewydolności oddechowej, co może doprowadzić do poważnego uszkodzenia układu oddechowego, które może zakończyć się śmiercią pacjenta. Ponadto, długookresowe obserwacje pacjentów, którzy przeszli chorobę COVID-19, wykazują, że u około jednej trzeciej z nich, mimo wyzdrowienia, pozostają trwałe uszkodzenia płuc.
Nadzieję na regenerację płuc, uszkodzonych na skutek infekcji SARS-CoV-2, dają mezenchymalne komórki macierzyste, których bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania zostały potwierdzone w kontrolowanych randomizowanch badaniach przeprowadzonych w University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA. Przeprowadzone badanie było podwójnie ślepą próbą, tzn. ani lekarze, ani pacjenci nie wiedzieli, kto otrzymał mezenchymalne komórki macierzyste, a kto placebo. Przedstawione wyniki są optymistyczne i otwierają nowe możliwości badań nad leczeniem powikłań spowodowanych COVID-19.

https://wroclaw.tvp.pl/52359435/18022021

About Author

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony