– Perspektywy zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych i ich sekretomu jako potencjalnej terapii wspomagającej regenerację płuc uszkodzonych COVID-19

Perspektywy zastosowania mezenchymalnych komórek macierzystych i ich sekretomu jako potencjalnej terapii wspomagającej regenerację płuc uszkodzonych COVID-19.

Nowy koronawirus SARS-CoV-2, który pojawił się w grudniu 2019 r., osiągnął rozmiary pandemii, rozwijając chorobę COVID-19, która w skrajnej sytuacji prowadzi do zespołu ostrej niewydolności oddechowej i ciężkiego zapalenia płuc. Płuca są głównym narządem docelowym SARS-CoV-2, a bardzo powolna ich regeneracja w dorosłym organizmie nie jest wystarczająca do odnowy uszkodzonego narządu. SARS-CoV-2 wnika do płuc i wywołuje odpowiedź immunologiczną z „burzą cytokin” prowadzącą do dysfunkcji narządu.

Ograniczone zdolności regeneracyjne komórek macierzystych/progenitorowych rezydujących w układzie oddechowym skłoniły naukowców do poszukiwania alternatywnych terapii mających na celu przywrócenie normalnej odpowiedzi immunologicznej i regenerację uszkodzonych tkanek. Terapia komórkowa obejmująca mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) jest rozważana jako terapia wspomagająca u krytycznie chorych pacjentów z COVID-19, co udowodniły ostatnie kontrolowane randomizowane badania przeprowadzone w USA.

MSC mogą regenerować poważnie uszkodzone komórki dróg oddechowych dzięki swoim właściwościom troficznym, przeciwzapalnym i immunomodulującym.

Niniejsza publikacja ukazała się we wrześniu 2020 r. (przed opublikowaniem wyników badań randomizowanych z użyciem MSCs u pacjentów dotkniętych COVID-19) i przedstawia perspektywy zastosowania terapii komórkowych z użyciem MSC i/lub ich sekretomu jako potencjalnej terapii wspomagającej w leczeniu skutków infekcji SARS-CoV-2.

Więcej:
Klimczak A. Perspectives on mesenchymal stem/progenitor cells and their derivates as potential therapies for lung damage caused by COVID-19. World J Stem Cells 2020; 12(9): 1013-1022 [PMID: 33033561 DOI: 10.4252/wjsc.v12.i9.1013]

Link do artykułu w World Journal of Stem Cells

About Author

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony