– Co to są bakteriofagi?

Bakteriofagi to wirusy bakteryjne, które atakują bakterie, mnożą się w nich, a następnie niszczą. W skrócie nazywane są też fagami. Ich odkrycie przypisujemy niezależnie Fryderykowi W. Twortowi (1915 r.) i Feliksowi d’Herelle’owi (1917 r.), który jako pierwszy zastosował je w terapii (do leczenia czerwonki) w 1919 r. Fagi są „ukierunkowane” na niszczenie jednego lub kilku rodzajów różnych szczepów bakterii. Są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie (np. w oceanach, glebie), mogą naturalnie występować w niektórych pokarmach i organizmie człowieka (np. w jelitach). Mogą skutecznie niszczyć bakterie, które nabyły odporność na antybiotyki i są przyczyną infekcji zagrażających zdrowiu. Jest to wyjątkowa cecha, która decyduje o zastosowaniu fagów w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Stosowanie są już na skalę przemysłową w przetwórstwie żywności np. do eliminacji Salmonelli czy też bakterii powodujących listeriozę.

About Author

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony