– Komórki macierzyste

Komórki macierzyste

Mezenchymalne komórki macierzyste

Mezenchymalne komórki macierzyste (Mesenchymal Stem Cells – MSCs), których potencjał biologiczny stanowi obecnie główny cel badań wielu naukowców, w tym Zespołu Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, stanowią źródło multipotencjalnych komórek macierzystych, których właściwości biologiczne są podstawą ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej. Mezenchymalne komórki macierzyste charakteryzują się właściwościami immunomodulującymi oraz zdolnością do różnicowania się w kierunku różnych linii komórkowych. Cecha ta stanowi, że MSC znajdują zastosowanie w medycynie regeneracyjnej jako komórki odbudowujące uszkodzone tkanki w sensie strukturalnym (odnowa tkanek uszkodzonych martwicą, rewaskularyzacja) jak i w sytuacjach wymagających hamowania aktywności układu odpornościowego (immunosupresja).

Efekty naukowe i praktyczne

Efektem proponowanego projektu będzie udostępnienie w bazie danych wyników badań dotyczących właściwości biologicznych MSCs pochodzących z różnych tkanek dorosłego organizmu, będących na różnym etapie propagacji komórek, co umożliwi naukowcom, klinicystom i studentom bezpośredni dostęp do danych, które mogą mieć istotne znaczenie w projektowaniu założeń badawczych i protokołów terapeutycznych. Pozyskane z tkanek dorosłego organizmu MSCs mogą służyć do badań eksperymentalnych i następowego zastosowania w medycynie transplantacyjnej i regeneracyjnej. Oznaczenie profilu fenotypowego i potencjału czynnościowego MSCs ułatwi klinicystom spersonalizowanie terapii komórkowej i podjęcie decyzji jaki rodzaj MSCs może być zastosowany w określonej sytuacji klinicznej aby uzyskać oczekiwane efekty terapeutyczne. Całość przełoży się na rozwój nowych terapii, poprawę zdrowia społecznego i podniesienie jakości procedur medycznych.

BAZA INFORMACJI NAUKOWYCH
WSPIERAJĄCYCH INNOWACYJNE TERAPIE

PRZYKŁADY ZASOBÓW BAZY KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Projekt jest finansowany z programu POPC
Wróć na górę strony